Październikowe wyjście do teatru

30 października (w czwartek) o godz. 1130 będzie wystawiana sztuka teatralna dla kl. IV-VI  „Pan Kleks”. W dniu 31 października (w piątek) o 1000 będzie wystawiana sztuka teatralna dla kl. I-III  „Szewczyk Dratewka”. 

Cena biletu 16 zł. Wpłaty na teatr przyjmują wychowawcy.

Msza Święta

Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny 2014/2015 odbędzie się we wtorek 02.09.2014r. o godz. 10:00. Obowiązuje strój galowy. Po mszy wracamy na lekcje.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 

01.09.2014r. (poniedziałek) o godz. 9:00.  

                 

 

Dofinansowanie zakupu podręczników

Uwaga Rodzice!

Do 9 września 2014r. można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników. Osoby uprawnione do składania wniosków to rodzice uczniów klas II, III oraz VI, których dochód netto nie przekroczył 539 zł ( za sierpień 2014 r.) na członka rodziny.Dofinansowani  mogą być również uczniowie na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz 182 ze zmianami) oraz posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Opieki Społecznej bądź inne zaświadczenie o dochodach:

-   fakturę imienną zakupu podręczników,

-   świadczenia alimentacyjne,

-   zaświadczenie o rejestracji z Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna,

-   decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

-   stałe zasiłki na dzieci z MGOPS,

-   w przypadku rodzin wielodzietnych skrócone odpisy aktów urodzenia wszystkich dzieci.

Pieniądze za zakup podręczników będą wypłacane w szkole na podstawie faktury.

Wnioski do pobrania są na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie .

POBIERZ WNIOSEK O WYPRAWKĘ SZKOLNĄ

POBIERZ WNIOSEK "BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO"

Udanych wakacji !!!

Wszystkim nauczycielom, rodzicom, uczniom i absolwentom naszej szkoły życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014rDla klas VI o godz. 8:00 w LDKuDla uczniów z klas I-V o godz. 10:00 na boisku szkolnym.

Extensions by Siteground Joomla hosting